Protetyk słuchu

Zawód: protetyk słuchu 321401
Kwalifikacje: Z
.18.Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu;

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, matura nie jest wymagana

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

PLAN NAUCZANIA:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy
PDG – Podstawy działalności gospodarczej
JOZ – Język obcy zawodowy
KPS – Podstawy komunikacji społecznej
OMZ – Organizacja pracy zespołu
II. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu:
Wykonywanie badań słuchu
Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie
Sprawowanie opieki audioprotetycznej nad osobą niedosłyszącą po doborze aparatów słuchowych