Szkoła Policealna Roczna

O szkoleCzas trwania oraz tryb naukiZapisy oraz wymagane dokumentyKorzyści dla Ciebie
Szkoła policealna roczna jest szkołą zawodową posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła przeznaczona jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości. Nauka odbywa się w oparciu o obowiązującą podstawę kształcenia zawodowego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.
To oferta dla wszystkich, którzy chcą zdobyć wykształcenie zawodowe jak również dla osób które posiadają już zawód, jednak chcą zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć swoją wiedzę.

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły rocznej.

Czas trwania nauki: 1 rok
Zajęcia prowadzone są w trybie:
– zaocznym, tj. w sobotę oraz niedzielę co 2 tygodnie
– wieczorowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00
– e-learningowym
Uzyskany tytuł: specjalista/ pracownik i tytuł zawodowy z Polskiej Klasyfikacji Zawodów
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy trwają cały rok.
Wymagane dokumenty:
– oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (lub świadectwa maturalnego)
– 3 zdjęcia
– zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki)
– podanie o przyjęcie (na druku szkoły)
– zniżki na podstawie legitymacji szkolnej
– bezpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS itp.
– brak opłat za egzaminy

Kierunki Kształcenia: