Administrator sieci informatycznej

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Administrator sieci informatycznej
Zakres: Administrowanie lokalną siecią komputerową
Obszar: Informatyka

Program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Administrator sieci informatycznej (213901) w zakresie pracy „Administrowanie lokalną siecią komputerową”. Administrowanie siecią LAN jest działem informatyki obejmującym zagadnienia instalacji i konfiguracji sprzętu sieciowego oraz zarządzania siecią przy użyciu sieciowych systemów operacyjnych. Program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił instalować i konfigurować takie elementy sieci jak: karta sieciowa, modem, przełącznik, a także diagnozować uszkodzenia sieci. Korzystając z sieciowego systemu operacyjnego będzie również potrafił zarządzać użytkownikami sieci, tworząc konta użytkowników, grupy i nadając uprawnienia do zasobów sieciowych, a także zarządzać usługami drukarskimi. Umiejętności te pozwolą użytkownikowi szkolenia na samodzielne administrowanie siecią komputerową, pracującą pod kontrolą jednego z trzech najczęściej stosowanych sieciowych systemów operacyjnych tj: Windows 2000, NetWare i UnixWare.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– instalować i konfigurować sprzęt sieciowy oraz diagnozować uszkodzenia sieci,
– administrować siecią pracującą pod nadzorem sieciowego systemu operacyjnego Windows 2000,
– administrować siecią pracującą pod nadzorem sieciowego systemu operacyjnego Novell Net Ware.

Opis obowiązków:
Do obowiązków administratora sieci informatycznych należy zarządzenie siecią i jej eksploatacja, zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi; zarządzanie polem adresowym, konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów (stacje użytkowników, serwery) i innych urządzeń (np. drukarki sieciowe); utworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń, bieżące instalowanie nowych wersji oprogramowania; w miarę potrzeb wprowadzanie zmian w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz na bieżąco ich dokumentowanie; obserwacja wydajności urządzeń, stosowanych technologii (media, przepływności) i na tej podstawie przedstawianie wniosków mających na celu poprawę funkcjonalności sieci; nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających, np. urządzeń podtrzymywania zasilania UPS; regularne sprawdzanie, zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy, systemu bezpieczeństwa sieci w zakresie ochrony haseł i zasobów sieci; wskazywanie w razie potrzeby konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania intruzów; prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci, a w szczególności informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach; wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej; nadzorowanie innych pracowników.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach posiadających sieć komputerową lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie).
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Elementy sieci komputerowej
2. Instalacja karty sieciowej i konfiguracja w systemie Windows 2000
3. Instalacja modemu i konfiguracja w systemie Windows 2000
4. Przełączniki (switche) na przykładzie urządzeń firmy 3Com
5. Narzędzia diagnostyczne sieci dostępne w systemie Windows 2000
6. Konfigurowanie połączeń sieciowych w systemie Windows 2000
7. Administrowanie użytkownikami w systemie Windows 2000
8. Udostępnione zasoby sieciowe
9. Sieć peer-to-peer
10. Program NetWare Administrator
11. Administrowanie użytkownikami systemu NetWare
12. Administrowanie systemem plików NetWare
13. Administrowanie drukarkami w systemie NetWare
14. Program administracyjny Scoadmin
15. Administrowanie kontami użytkowników w systemie UnixWare
16. Zarządzanie procesami w systemie UnixWare
17. Zarządzanie systemem plików w systemie UnixWare
18. Administrowanie drukarkami w systemie UnixWare