Kasjer handlowy

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Kasjer handlowy
Zakres: Obsługa kas fiskalnych
Obszar: Handel i marketing

Opis obowiązków:
Kasjer handlowy w zakresie obsługi kas fiskalnych powinien przestrzegać przepisów bhp i ppoż.; inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży; przyjmować zapłatę w różnych formach płatności jak gotówka, bon, karta kredytowa; przyjmować należności od klientów w formie gotówki i wydawać resztę; wycofać sprzedany towar z pozycji paragonu, anulować paragon, przyjąć i zwrócić kaucję; rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądzei inne formy płatności za sprzedane towary; zaprogramować kasę; sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty; wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary; odróżnić gatunki handlowe i rozpoznawać towary.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obiekcie handlowym
2. Bhp przy urządzeniach elektrycznych
3. Ochrona przeciwpożarowa
4. Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku
5. Budowa i obsługa kasy
6. Programowanie kasy Posnet
7. Programowanie kasy Optimus IC
8. Programowanie kasy Elzab
9. Programowanie kasy Sharp
10. Rozpoczęcie pracy na kasie Posnet
11. Sprzedaż towarów na kasie Posnet
12. Drukowanie raportów na kasie Posnet
13. Wystawianie faktur i rachunków
14. Rozpoczęcie pracy na kasie Optimus IC
15. Sprzedaż towarów na kasie Optimus IC
16. Drukowanie raportów na kasie Optimus IC
17. Wystawianie faktur i rachunków
18. Rozpoczęcie pracy na kasie Elzab
19. Sprzedaż towarów na kasie Elzab
20. Drukowanie raportów na kasie Elzab
21. Wystawianie faktur i rachunków
22. Rozpoczęcie pracy na kasie Sharp
23. Sprzedaż towarów na kasie Sharp
24. Drukowanie raportów na kasie Sharp
25. Wystawianie faktur i rachunków