Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym
Zakres: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Obszar: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Opis obowiązków:
– planuje, formułuje i wdraża politykę i plany firmy,
– wykonuje szacunki finansowe,
– kieruje codzienną działalnością i ocenia osiągnięte rezultaty,
– prowadzi negocjacje z dostawcami, klientami i innymi firmami,
– planuje i kontroluje wykorzystanie środków i zasobów firmy oraz selekcjonuje załogę i nadzoruje innych pracowników.
Absolwenci przygotowywani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz podjęcia pracy w przedsiębiorstwach związanych z handlem hurtowym i detalicznym.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. System ocen pracowników oraz wynagradzania pracowników
2. Identyfikacja i analiza potencjału kadrowego
3. Doskonalenie kadry w przedsiębiorstwie
4. Potrzeby człowieka a motywacja do pracy
5. Motywacyjne znaczenie nagród i kar
6. Istota i zakres polityki motywacyjnej
7. Proces kontroli i jego znaczenie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
8. Rodzaje kontroli
9. Cechy skutecznych systemów kontroli
10. Projektowanie procesu kontroli