Operator wprowadzania danych

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Operator wprowadzania danych
Zakres: Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Obszar: Informatyka

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie Operator wprowadzania danych (411301) w zakresie pracy „Wprowadzanie danych z wykorzystaniem technologii informatycznych”,który zajmuje się biegłym, bezwzrokowym, wprowadzaniem danych: tekstowych, liczbowych oraz przetwarzaniem, prezentowaniem i gromadzeniem tych danych wykorzystując technologie informacyjne. Niniejszy program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił w szybki sposób wprowadzić dużą ilość danych.
Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które mają ukończoną szkołę średnią oraz posiadają podstawowe umiejętności obsługi komputera i pracy w środowisku MS Windows.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– pisać na klawiaturze komputerowej metodą bezwzrokową,
– wprowadzać dane do komputera za systemów OCR,
– wprowadzać dane do aplikacji biurowych,
– formatować dokumenty w programie Word,
– przeglądać dane w programie Excel,
– korzystać z bazy danych,
– kompresować, archiwizować, zabezpieczać dane na różnych nośnikach.

Opis obowiązków:
Zadania operatora wprowadzania danych obejmują: szybkie wprowadzanie danych, bezwzrokowe wprowadzanie danych, wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych takich jak skaner, wpisywanie za pomocą klawiatury do pamięci komputera różnego rodzaju danych, przechowywanie tych danych, przetwarzanie danych, zapisywanie wprowadzonych danych, kompresowanie danych, drukowanie danych, archiwizowanie na nośnikach magnetycznych takich jak dyskietki CD-ROM, dostarczanie ich zamawiającym, kompresowanie danych, przestrzeganie przepisów bhp.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w profesjonalnych firmach wydawniczych, lub świadczyć usługi na zlecenie w formie telepracy lub samozatrudnienia.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena na stanowisku komputerowym oraz ergonomia pracy
2. Rozkład klawiszy na klawiaturze oraz zasady metody dziesięciopalcowej
3. Litery rzędu podstawowego
4. Litery rzędu pierwszego i trzeciego
5. Cyfry i znaki rzędu czwartego
6. Polskie liter
7. Wielkie litery
8. Stosowanie symboli, klawiszy funkcyjnych, tabulatorów i klawiatury numerycznej
9. Biegłość pisania
10. Modele skanerów
11. Zapoznanie się z obsługą skanera
12. Rozpoznawanie zeskanowanych dokumentów
13. Sprawdzanie i eksportowanie zeskanowanych dokumentów do aplikacji zewnętrznych
14. Wprowadza danych do edytora tekstu
15. Wprowadza dane do arkusza kalkulacyjnego
16. Wprowadza dane do bazy danych
17. Wykonywanie kompresji za pomocą specjalistycznych programów
18. Archiwizacja na różnych nośnikach