Organizator obsługi sprzedaży internetowej

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator obsługi sprzedaży internetowej
Zakres: Obsługa klienta
Obszar: Handel i marketing

Program szkolenia adresowany jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze organizatora obsługi sprzedaży internetowej (sprzedawcy internetowego). Program  pozwala na przygotowanie do pracy w zakresie obsługi klienta.
Cele ogólne:
Zakłada się, że po zakończonym procesie kształcenia uczestnicy szkolenia będą przygotowani do następujących zadań:
– aktualizowania informacji o ofercie sprzedaży,
– udzielania informacji o towarach z wykorzystaniem internetowych narzędzi promocji,
– komunikowania się z klientem z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
– przyjmowania i realizowania zamówienia,
– podtrzymywania kontaktu z klientem poprzez obsługę posprzedażową.

Oczekiwane rezultaty:
Założone cele kształcenia i zakres tematyczny szkolenia skierowane są na kształtowanie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji sprzedaży internetowej oraz obsługi klienta w wirtualnym sklepie.
Po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia będzie potrafił:
– rozpoznawać potrzeby i gusty konsumentów,
– prezentować towar wykorzystując marketingowe narzędzia promocji,
– prowadzić rozmowę sprzedażową z klientem wirtualnym.

Opis obowiązków:
Organizator obsługi sprzedaży internetowej udziela informacji klientom o towarach, usługach oraz o warunkach i formach sprzedaży za pośrednictwem utworzonej strony www. Współpracuje z projektantem stron internetowych nad zaprojektowaniem, utworzeniem i aktualizacją strony www, zawierającej szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży towarach i usługach oraz odpowiednie formularze do wypełnienia przez klienta. Komunikuje się z potencjalnym nabywcą za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej, chat-u i innych technik audio-video, zgodnie z przyjętą w sieci etykietą. Wyszukuje informacje z bazy danych dotyczące zamówień i rejestruje je. Wykonuje czynności organizacyjne związane z realizacją zamówienia tj. przygotowanie zamówionego towaru w celu dostarczenia go do klienta, wypisanie faktury, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie transakcji. Prowadzi dokumentację dotyczącą sprzedaży internetowej. Podtrzymuje kontakty z klientami poprzez zróżnicowane formy obsługi posprzedażowej.

 
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Obsługa bazy danych
2. Marketingowe planowanie oferty sprzedaży
3. Modyfikowanie zawartości baz danych
4. Aktualizacja stron internetowych
5. Marketingowe przesłanki informacji o produkcie
6. Reklama oferty sprzedażowej
7. Prezentacja informacji w bazie danych
8. Komunikowanie się z wykorzystaniem poczty elektronicznej
9. Prowadzenie dyskusji i przesyłanie plików w sieci
10. Prowadzenie rozmów za pośrednictwem klawiatury
11. Prowadzenie wideokonferencji
12. Aktualizowanie bazy danych klientów
13. Identyfikowanie zamówienia
14. Warunki sprzedaży
15. Organizacja dostawy towaru
16. Utrzymywanie kontaktów z klientami
17. Obsługa reklamacji