Organizator usług kateringowych

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Organizator usług kateringowych
Zakres: Prowadzenie placówki gastronomicznej z organizacją dostaw
Obszar: Usługi gastronomiczne

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– bezpieczeństwa i higieny pracy podczas procesów technologicznych,
– udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
– przygotowania stanowiska pracy,
– rozpoczęcia działalności gastronomicznej,
– rozliczania się z urzędem skarbowym,
– przyjmowania pracowników do placówki gastronomicznej,
– organizowania procesów technologicznych w placówce gastronomicznej,
– wykazywania kultury osobistej i przestrzeganie etyki zawodowej,
– serwowania posiłków i napojów w placówce gastronomicznej,
– przyjmowania zleceń i dobieranie menu,
– sporządzania kalkulacji kosztów przyjętego zlecenia,
– obsługiwania nowoczesnego sprzętu biurowego,
– prowadzenia korespondencji w placówce gastronomicznej,
– prowadzenia dokumentacji w placówce gastronomicznej,
– ustalania wyniku finansowego,
– prowadzenia inwentaryzacji w placówce gastronomicznej,
– przygotowania strategii marketingowej, usług gastronomicznych i kateringowych
– opracowania oferty promującej usługi gastronomiczne i kateringowe,
– tworzenia materiałów reklamowych.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie prowadzenie placówki gastronomicznej z organizacja dostaw na poziomie średnim, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– stosować bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania procesów technologicznych,
– udzielać pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
– przygotować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.,
– założyć i prowadzić placówkę gastronomiczną,
– rozliczyć się z urzędem skarbowym,
– dobrać i przyjąć pracowników do placówki gastronomicznej.

Opis obowiązków:
– przyjmowanie zleceń na organizację przyjęć i imprez różnego rodzaju;
– przygotowywanie kalkulacji kosztów przyjęcia lub imprez;
– dobór menu w zależności od rodzaju przyjęcia i uzgodnienie go ze zleceniodawcą;
– przygotowywanie posiłków i różnych akcesoriów na przyjęcie;
– obsługa kelnerska zaproszonych gości podczas przyjęcia;
– obsługa i organizacja konferencji, kongresów, zjazdów, szkoleń, spotkań, prezentacji, pokazów mody, uroczystych obiektów i firm;
– zapewnienie sprzętu muzyczno-nagłośnieniowego, aparatury do tłumaczeń symultanicznych, sprzętu do głosowania, nowoczesnych urządzeń do prezentacji wizualnej: rzutniki pisma, rzutniki slajdów, magnetowidy z monitorami TV itp.;
– zapewnienie oświetlenia i aparatury nagłaśniającej;
– wynajem mebli bankietowych oraz mebli i sprzętu ogrodowego na imprezy plenerowe, w tym baldachimy, namioty bankietowe, podesty estradowe, mównice, zadaszenia;
– promowanie oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, promocji osobistej oraz techniki z zakresu public relations;
– ustalenie zestawu oferowanych usług oraz konstruowanie ich cen jako podstawy instrumentu marketingowego:
– prowadzenie dokumentacji kateringu w celu ustalenia wskaźników obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
– prowadzenie korespondencji oraz obsługiwanie nowoczesnego sprzętu biurowego, w tym korzystanie z komputerowych programów użytkowych;
– przestrzeganie zasad ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznej oraz przeciwpożarowych;
– prowadzenie własnej placówki gastronomicznej;
– organizacje dostaw posiłków pod zamówienie klienta.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w min. placówkach gastronomicznych świadczących usługi gastronomiczne i kateringowe,
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania procesów technologicznych
2. Udzielanie pierwszej pomocy na miejscu wypadku
3. Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni
4. Planowanie placówki gastronomicznej
5. Zakładanie placówki gastronomicznej
6. Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym
7. Dobór i przyjęcie pracowników do placówki gastronomicznej
8. Zaopatrzenie i magazynowanie w gastronomii
9. Organizacja procesu technologicznego w placówce gastronomicznej
10. Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu
11. Sporządzanie kalkulacji kosztów
12. Obsługa klienta zgodnie z zasadami savoir-vivre
13. Serwowanie posiłków i napojów w placówce gastronomicznej
14. Sporządzanie zup i dodatków do zup
15. Sporządzanie wybranych dań garmażeryjnych i barowych
16. Przygotowanie sałatek warzywnych i owocowych
17. Przygotowanie sporządzania deserów oraz napojów
18. Wysyłanie i odbieranie faksów
19. Kopiowanie dokumentów
20. Oprawianie dokumentów
21. Wysyłanie i odbieranie poczty
22. Prowadzenie korespondencji w placówce gastronomicznej
23. Prowadzenie dokumentacji w placówce gastronomicznej
24. Ustalanie wyniku finansowego placówki gastronomicznej
25. Przeprowadzenie inwentaryzacji w placówce gastronomicznej
26. Przygotowanie strategii marketingowej usług gastronomicznych i kateringowych
27. Opracowanie oferty promującej usługi gastronomiczne i kateringowe
28. Tworzenie materiałów reklamowych