Pilot wycieczek

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Pilot wycieczek
Zakres: Pilot wycieczek
Obszar: Turystyka i organizacja podróży

Opis obowiązków:
1. Kontaktuje się z organizatorem imprezy, uzgadnia oraz realizuje jej cele i program.
2. Zapoznaje uczestników z ogólnymi wiadomościami o środowisku geograficznym, historii, kulturze i geografii turystycznej kraju.
3. Nawiązuje kontakty interpersonalne, stwarza dobrą atmosferę, łagodzi sytuacje konfliktowe, wykazuje się opanowaniem i grzecznością.
4. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, przy oprowadzaniu turystów, roztacza nad nimi opiekę, udziela pomocy w nieprzewidzianych
sytuacjach i wypadkach.
5. Kontroluje jakość usług, dokumentuje przebieg imprezy, dba o dobre
imię organizatora.
6. Udziela informacji w oparciu o dostępną literaturę.
7. Demonstruje proponowany program wycieczki posługując się środkami
audiowizualnymi.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Aktualizacja i prezentowanie informacji o środowisku geograficznym Polski
2. Aktualizacja i prezentowanie informacji z historii, historii kultury i etnografii Polski
3. Prezentowanie informacji z geografii turystycznej Polski.
4. Przyjmowanie zlecenia na obsługę imprez i spotkanie z uczestnikami
5. Kontrolowanie jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem
6. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i udzielenie pierwszej pomocy
7. Komunikowanie się z uczestnikami imprezy, opiekowanie się nimi, prezentowanie wysokiej kultury
8. Obsługiwanie aparatów do rejestracji i odtwarzania obrazu
9. Wykorzystywanie komputerowych programów urzytkowych z zakresu turystyki
10. Rozliczenie finansowe i sprawozdanie z przebiegu wycieczki
11. Prezentowanie informacji o zagospodarowaniu turystycznym i opanowanie topografii oraz układzie komunikacyjnym regionu uprawnień
12. Udzielanie informacji