Projektant stron internetowych (webmaster)

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Projektant stron internetowych (webmaster)
Zakres: HTML i CSS w projektowaniu elementów stron internetowych
Obszar: Informatyka

Program szkolenia przygotowuje do pracy w Projektant stron internetowych (213202) w zakresie pracy „HTML i CSS w projektowaniu stron internetowych”.
Projektowanie stron internetowych jest działem informatyki obejmującym zagadnienia projektowania, tworzenia i aktualizacji stron WWW w Internecie. Przedstawiony program zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił zaprojektować oraz wykonać strony internetowe korzystając z języka HTML 4.0 oraz ze stylów kaskadowych CSS 2.0. W budowaniu stron internetowych wykorzystywał będzie znaczniki języka HTML pozwalające na umieszczanie na stronie WWW tekstu, grafiki, tabel, interaktywnych formularzy oraz połączeń do innych stron internetowych. Uczestnik szkolenia będzie dokonywał formatowania zawartości stron internetowych zgodnie z wymogami klienta.

Oczekiwane rezultaty:
W wyniku realizacji szkolenia absolwent będzie potrafił:
– Opracowywać strony internetowe za pomocą języka HTML 4.0,
– Wykorzystywać do tworzenia stron internetowych style kaskadowe CSS 2.0.

Opis obowiązków:
Do obowiązków projektanta stron internetowych należy projektowanie i tworzenie stron internetowych wg opracowanego scenariusza na zlecenie różnych kontrahentów, wykorzystywanie specjalistycznych programów komputerowych do realizacji i wdrożenia projektu, wprowadzanie linków do projektowanych stron, uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na stronach WWW, nadzorowanie innych pracowników

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach usługowych zajmujących się projektowaniem stron internetowych lub pracować na własny rachunek (samozatrudnienie).
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Budowa strony internetowej zgodnie ze strukturą języka HTML
2. Umieszczanie i formatowanie tekstu na stronie internetowej
3. Umieszczanie obrazków na stronie internetowej
4. Wykonywanie połączeń na stronach internetowych
5. Stosowanie tabel w budowie stron internetowych
6. Opracowywanie formularzy na stronie internetowej
7. Opracowanie strony internetowej przy pomocy ramek
8. Budowa i struktura stylu
9. Umieszczanie stylów w dokumencie
10. Definiowanie czcionki i tekstu za pomocą stylów
11. Definiowanie koloru, tła, odstępów i marginesów za pomocą stylów
12. Definiowanie obramowania, pasków przewijania i wyświetlania za pomocą stylów
13. Definiowanie elementów pozycjonowania i jednostek miar za pomocą stylów
14. Definiowanie tabel i wydruków za pomocą stylów
15. Definiowanie selektorów wykorzystując klasy i identyfikatory