Przedstawiciel handlowy

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Przedstawiciel handlowy
Zakres: Prowadzenie akwizycji
Obszar: Handel i marketing

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w obiekcie handlowym,
– przygotowanie kasy do prowadzenia sprzedaży,
– sprzedaży kasami fiskalnymi,
– wystawiania faktur i rachunków za zakupione towary

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy obsługa kas fiskalnych w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– przestrzegać przepisy bhp i p.poż podczas pracy w obiekcie handlowym, a w szczególności na stanowisku pracy,
– inkasować za pomocą kasy rejestracyjnej należności od klientów w wysokości wyszczególnionej w dowodach sprzedaży,
– przyjąć zapłatę w różnych formach płatności jak gotówka, bon, karta kredytowa,
– przyjąć należności od klientów w formie gotówki i dokonać wydania reszty,
– dokonać wycofania sprzedanego towaru z pozycji paragonu, anulowania paragonu, przyjęcia i zwrotu kaucji,
– rozliczyć się i odprowadzić przyjęte pieniądze jak i inne formy płatności za sprzedane towary,
– zaprogramować kasę,
– sporządzić odpowiednie dokumenty sprzedażowe – raporty,
– wystawić fakturę, rachunek za zakupione towary,
– rozpoznać towary i odróżnić gatunki handlowe

Opis obowiązków:
Przedstawiciel handlowy w zakresie prowadzenia akwizycji pozyskuje nabywców produktów i usług przedsiębiorstwa, które go zatrudnia i doprowadza do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Jego zadania obejmują: zachowanie się w kontaktach z klientami i współpracownikami zgodnie z zasadami savoir-vivru oraz normami etycznymi i estetycznymi; prowadzenie rozmów z pracownikami, kontrahentami i klientami; prezentowanie wobec nich pozytywnej postawy; przeprowadzenie analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa i otoczenia zewnętrznego; opracowanie planu działania; prowadzenie sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności z umową; pozyskanie stałych klientów.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Stosowanie norm obyczajowych, etycznych i estetycznych
2. Prowadzenie rozmów z klientami
2. Prowadzenie korespondencji
3. Pozyskiwanie informacji rynkowych
4. Analizowanie i interpretowanie informacji marketingowych
5. Przeprowadzenie analizy sytuacyjnej rynku
6. Wybieranie docelowych segmentów rynku
7. Przygotowanie sprzedaży
8. Prowadzenie sprzedaży
9. Działania po zakończeniu sprzedaży
10. Prowadzenie sprzedaży sieciowej