Przewodnik turystyczny górski

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Przewodnik turystyczny górski
Zakres: Przewodnik górski
Obszar: Turystyka i organizacja podróży

Opis obowiązków:
1. Kontaktuje się z organizatorem imprezy, uzgadnia oraz realizuje jej cele i program.
2. Zapoznaje uczestników z ogólnymi wiadomościami o środowisku geograficznym, historii, kulturze i geografii turystycznej kraju i regionu górskiego
3. Zapoznaje uczestników z walorami regionu, przekazuje informacje o trasie i okolicach.
4. Przekonuje do ochrony przyrody środowiska naturalnego i kulturowego.
5. Nawiązuje kontakty interpersonalne, stwarza dobrą atmosferę, łagodzi sytuacje konfliktowe, wykazuje się opanowaniem i grzecznością.
6. Pełni rolę wychowawcy i nauczyciela. Wskazuje na społeczne,
zdrowotne i wychowawcze wartości turystyki i krajoznawstwa.
7. Dostosowuje trasę wycieczki pieszej, górskiej do możliwości fizycznych
uczestników i ich ekwipunku, instruuje turystów o sposobach
posługiwania się sprzętem i zachowaniu się w górach.
8. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, opiekuje się turystami, udziela
pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach i wypadkach.
9. Kontroluje jakość usług, dokumentuje przebieg imprezy, dba o dobre
imię organizatora.
10. Wyznacza trasy i programy wycieczek, udziela informacji turystycznej
w oparciu o dostępną literaturę i komputerową bazę danych.
11. Demonstruje proponowany program wycieczki posługując się środkami
audiowizualnymi.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Aktualizacja i prezentowanie informacji o środowisku geograficznym Polski.
2. Aktualizacja i prezentowanie informacji o historii, historii kultury i etnografii Polski
3. Aktualizacja i prezentowanie informacji o geografii turystycznej Polski
4. Prezentowanie informacji na temat krajoznawstwa i turystyki w Polsce
5. Stosowanie zasad terenoznawstwa i orientacji w terenie
6. Przyjmowanie zlecenia na obsługę imprezy i spotkanie z uczestnikami
7. Kontrolowanie jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem
8. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i udzielenie pierwszej pomocy
9. Komunikowanie się z uczestnikami imprezy, opiekowanie się nimi, prezentowanie wysokiej kultury
10. Obsługiwanie aparatów do rejestracji i odtwarzania obrazu
11. Wykorzystanie komputerowych programów użytkowych z zakresu turystyki
12. Oprowadzanie uczestników wycieczki
13. Rozliczenie finansowe i sprawozdanie z przebiegu wycieczki
14. Prezentowanie informacji o górach świata i geografii turystycznej gór Polski
15. Prezentowanie informacji o historii i organizacji turystyki górskiej w Polsce
16. Stosowanie zasad letniej i zimowej turystyki pieszej, terenowej, górskiej oraz rowerowej
17. Zapewnienie bezpieczeństwa w górach
18. Prezentowanie informacji o geologii, geografii i przyrodzie regionu uprawnień przewodnickich
19. Prezentowanie informacji o historii, kulturze, architekturze i sztuce regionu uprawnień
20. Prezentowanie informacji o zagospodarowaniu turystycznym i opanowanie topografii oraz układzie komunikacyjnym regionu uprawnień
21. Prezentowanie informacji o gospodarce i turystyce regionu uprawnień przewodnickich pod kątem jego specyfiki
22. Prezentowanie informacji o historii powstania miast na terenie Polski
23. Prezentowanie informacji o współczesnych problemach regionu uprawnień przewodnickich
24. Udzielanie informacji