Przewodnik turystyczny miejski

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Przewodnik turystyczny miejski
Zakres: Przewodnik miejski
Obszar: Turystyka i organizacja podróży

Opis obowiązków:
1. Kontaktuje się z organizatorem imprezy, uzgadnia oraz realizuje jej cele i program.
2. Dostosowywuje program zwiedzania miasta do całości programu imprezy.
3. Przedstawia miasto i poszczególne jego obiekty w sposób umożliwiający turyście zachowanie w pamięci w miarę pełnej, skondensowanej wiedzy.
4. Wiąże informacje o mieście z historią kulturą i geografią całego kraju, a także przedstawia miejsce miasta w życiu społecznym i gospodarczym państwa.
5. Ukazuje powiązania historyczne, kulturalne i inne z historią i kulturą Europy.
6. Nawiązuje kontakty interpersonalne, stwarza dobrą atmosferę, łagodzi sytuacje konfliktowe, wykazuje się opanowaniem i grzecznością.
7. Pełni rolę wychowawcy i nauczyciela. Wskazuje na społeczne, zdrowotne i wychowawcze wartości turystyki i krajoznawstwa.
8. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, opiekuje się turystami, udziela pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach i wypadkach.
9. Kontroluje jakość usług, dokumentuje przebieg imprezy, dba o dobre imię organizatora.
10. Demonstruje proponowany program wycieczki posługując się środkami audiowizualnymi.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Aktualizacja i prezentowanie informacji o środowisku geograficznym Polski
2. Aktualizacja i prezentowanie informacji o historii, historii kultury i etnografii Polski
3. Aktualizacja i prezentowanie informacji o geografii turystycznej Polski
4. prezentowanie informacji na temat krajoznawstwa i turystyki w Polsce
5. Stosowanie zasad terenoznawstwa i orientacji w terenie
6. Przyjmowanie zlecenia na obsługę imprezy i spotkanie z uczestnikami
7. Kontrolowanie jakości świadczeń i ich zgodność z zamówieniem
8. Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i udzielenie pierwszej pomocy
9. komunikowanie się z uczestnikami imprezy, opiekowanie się nimi, prezentowanie wysokiej kultury
10. Obsługiwanie aparatów do rejestracji i odtwarzania obrazów
11. Wykorzystanie komputerowych programów użytkowych z zakresu turystyki
12. Oprowadzanie uczestników wycieczki
13. Rozliczenie finansowe i sprawozdanie z przebiegu imprezy
14. Prezentowanie informacji o geologii, geografii i przyrodzie regionu uprawnień przewodnickich
15. Prezentowanie informacji o historii, kulturze, architekturze i sztuce regionu uprawnień.
16. Prezentowanie informacji o zagospodarowaniu turystycznym i opanowanie topografii oraz układu komunikacyjnego regionu uprawnień
17. Prezentowanie informacji o gospodarce i turystyce regionu uprawnień przewodnickich pod kątem jego specyfiki
18. Prezentowanie informacji o historii powstawania miast na tle historii Polski
19. Prezentowanie informacji o współczesnych problemach regionu uprawnień przewodnickich
20. Udzielanie informacji