Recepcjonista

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Recepcjonista
Zakres: Obsługa recepcji
Obszar: Hotelarstwo

Opis obowiązków:

1. Posiada niezbędną wiedzę z zakresu kultury zawodu
2. Przestrzega przepisy BHP, sanitarne i ppoż. obowiązujące w recepcji
3. Stosuje zasady organizacji i techniki pracy w recepcji oraz współpracuje z innymi działami jednostki organizacyjnej
4. Zapewnia kompleksową obsługę gościa
5. Koordynuje pracę komórek usługowych
6. Posiada niezbędną znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i rozliczeń finansowych związanych z działalnością recepcji
7. Obsługuje sprzęt recepcyjny (komputer, fax, telefon, centralka telefoniczna, ksero)
8. Wykorzystuje w swej pracy odpowiednie użytkowe programy komputerowe
9. Wyposaża i urządza pomieszczenia recepcji
10. Prowadzi sprzedaż usług jednostki organizacyjnej
11. Posiada biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego z uwzględnieniem słownictwa branżowego

Recepcjonistka to osoba pracująca o hotelach, motelach, pensjonatach, schroniskach, ośrodkach wypoczynkowych, salonach SPA, salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej, gabinetach lekarskich, przychodniach i wielu innych miejscach.
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Obsługa hotelowej sieci telefonicznej
2. Obsługa faxu
3. Obsługa maszyny biurowej
4. Obsługa recepcyjnej maszyny fiskalnej
5. Obsługa windy
6. Usługi oferowane przez hotel
7. Sprzedaż usług hotelowych
8. Rezerwacja miejsc hotelowych
9. Przygotowanie pracownika i stanowiska pracy do przy-bycia gości
10. Powitanie przybyłych gości
11. Rejestracja gości Check in
12. Opieka nad gościem, reagowanie na uwagi i zażalenia
13. Realizacja zamówień gości hotelowych ( room service )
14. Przekazywanie informacji zewnętrznych dla gościa
15. Zmiana pokoju gościa
16. Bezpieczeństwo gościa hotelowego
17. Zabezpieczenie kosztowności gości hotelowych
18. Kontrola kluczy pokojowych
19. Nocna księgowość
20. Prowadzenie rachunku gościa i przyjmowanie opłat za usługi hotelowe
21. Wyrejestrowanie gości ( Check out )
22. Prowadzenie rejestru gości
23. Zabezpieczenie zaopatrzenia w materiały piśmienne i biurowe