Sekretarka

O kierunkuCzas trwania oraz tryb nauki
Sekretarka
Zakres: Obsługa menażersko-administracyjna
Obszar: Usługi sekretarskie

Cele ogólne:
Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
– reprezentowania firmy oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku na rynku lokalnym,
– przygotowywania i prowadzenia różnego rodzaju spotkań i zebrań promocyjnych, reklamowych, pracowniczych i innych mających miejsce w firmie,
– przygotowywaniu różnego rodzaju materiałów promujących i reklamujących firmę,
– obsługi nowoczesnych technicznych urządzeń biurowych,
– wykorzystania i zastosowania w pracy menadżera technik internetowych oraz komunikacji za pomocą Internetu,
– wykonywania podstawowych czynności administracyjnych w firmie,
– organizowania i zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do uzyskania umiejętności zawodowych w zakresie pracy obsługa menadżersko-administracyjna na poziomie średnim, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– kształtować pozytywny wizerunek firmy na lokalnym rynku,
– organizować spotkania promocyjne wraz z wszelkiego rodzaju materiałami z nimi związanymi,
– obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,
– wykorzystywać Internet w pracy menadżera,
– prowadzić podstawowe rejestry i ewidencje w firmie, oraz gospodarkę gotówkową,
– planować, organizować i przeprowadzać rekrutację w firmie,
– opracowywać i stosować ocenę pracowniczą.

Opis obowiązków:
Sekretarka w zakresie obsługi menedżersko-administracyjnej musi sprostać wysokim wymaganiom, jakie warunkuje zmieniająca się sytuacja gospodarcza kraju; praca w zawodzie sekretarki ulega ciągłym modyfikacjom. Obecnie typowe obowiązki sekretarki takie jak: prowadzenie sekretariatu, przyjmowanie interesantów, przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji czy maszynopisanie nie wystarczają, by w pełni sprostać oczekiwaniom pracodawcy. Obowiązkami sekretarki jest również: reprezentowanie firmy oraz kreowanie jej wizerunku poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, konferencji czy seminariów, oraz opracowywanie materiałów na te spotkania, prezentowanie firmy przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i urządzeń oraz Internetu; właściwa organizacja zarówno stanowiska pracy, jak i opracowywanie harmonogramu zadań wykonywanych przez siebie i szefa; dbanie o właściwy przebieg zatrudnienia, motywowanie i zapewnienie właściwego morale wśród pracowników; przygotowywanie dokumentów zgodnie przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu biurowego. Większość małych i średnich firm borykających się z problemami finansowymi wymaga od sekretarki umiejętności prowadzenia kasy zakładowej, co często staje się dodatkowym punktem w jej zakresie obowiązków.

Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia:

1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku menadżera
2. Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych
3. Prowadzenie spotkań i zebrań
4. Przygotowanie prezentacji firmy
5. Graficzna prezentacja danych
6. Tworzenie materiałów reklamowych
7. Wysyłanie i odbieranie faksów
8. Kopiowanie dokumentów
9. Oprawianie dokumentów
10. Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej
11. Przygotowanie elektronicznych wizytówek
12. Tworzenie stron reklamowych w Internecie
13. Prowadzenie rejestrów i ewidencji
14. Tworzenie korespondencji seryjnej
15. Prowadzenie kasy zakładowej
16. Rekrutacja i dobór pracowników
17. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
18. Ocena i motywowanie pracowników