Technik logistyk

O kierunkuPerspektywy zatrudnieniaCzas trwania oraz tryb nauki
Technik logistyk
Zakres: Logistyka zaopatrzenia
Obszar: Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Ogólne cele szkolenia :
Wstępne przygotowanie uczestników w zakresie:
a) pozyskiwania informacji na temat materiałów z uwzględnieniem struktury zakupów,
b) pozyskiwania informacji na temat dostawców,
c) planowania potrzeb materiałowych dla wszystkich elementów struktury materiałowej z uwzględnieniem dostaw awaryjnych,
d) realizowania procedury zakupu,
e) planowania potrzeb transportowych i składowania zakupów.

Oczekiwane rezultaty:
Szkolenie przyczyni się do przygotowania przyszłych pracowników działu logistyki w zakresie logistyki zaopatrzenia w warunkach gospodarki globalnej.
Zakres tematyczny szkolenia ukierunkowany jest na zorientowanie uczestników na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do procesu planowania potrzeb materiałowych, realizacji i składowania zakupów, w wyniku czego absolwent kursu będzie umiał:
– zidentyfikować rynek zakupów,
– pozyskać informacje na temat dostawców,
– zaplanować potrzeby materiałowe z uwzględnieniem wszystkich elementów struktury materiałowej,
– zrealizować zakup materiałów z uwzględnieniem procedury doboru dostawców zgodnie z ustalonymi kryteriami,
– zaplanować potrzeby transportowe i składowanie zakupów,
– realizować pracę logisty zaopatrzenia wykorzystując technologie informatyczne.

Opis obowiązków:
Technik logistyk w zakresie logistyki zaopatrzenia zajmuje się w przedsiębiorstwie zarządzaniem i organizacją zaopatrzenia przedsiębiorstwa w materiały, sterowaniem przepływem materiału i informacji w procesach produkcyjnych i dystrybucji, posługując się specjalistycznym oprogramowaniem i wyposażeniem informatycznym. Logistyk zaopatrzenia dokonuje badania rynku zakupów w zakresie materiałów, dostawców i przepisów prawnych dotyczących realizacji zamówienia. Planuje potrzeby materiałowe do realizacji procesu produkcyjnego. Steruje realizacją zamówienia, transportem i składowaniem zakupionych materiałów z uwzględnieniem zapasów i jakości wykonywanych wyrobów.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwie, firmie świadczącej usługi logistyczne. Do najpopularniejszych branż, które poszukują specjalistów od logistyki należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. 
Nauka trwa 1 rok.

Plan szkolenia – jednostki modułowe:

1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ergonomii pracy na stanowisku logisty
2. Wykorzystanie technologii informatycznych w logistyce
2. Badanie rynku zakupów
3. Planowanie potrzeb materiałowych
4. Realizowania procedury zakupu
5. Planowanie potrzeb transportowych i składowania zakupów