Technikum Fryzjerskie dla Młodzieży

Technikum Fryzjerskie dla Młodzieży 4 lata

Zawód: Technik usług fryzjerskich 514105
Podbudowa programowa: gimnazjum
Kwalifikacje:
K1 – Wykonywanie usług fryzjerskich (A.19.)
K2 – Wykonywanie projektów fryzur (A.23.)

Czas trwania nauki: 4 lata

Egzamin potwierdzający:
– pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III.
– drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Przedmioty:
1. Język polski
2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Wiedza o kulturze
5. Historia
6. Wiedza o społeczeństwie
7. Podstawy przedsiębiorczości
8. Geografia
9. Biologia
10. Chemia
11. Fizyka
12. Matematyka
13. Informatyka
14. Wychowanie fizyczne
15. Edukacja dla bezpieczeństwa
16. Zajęcia z wychowawcą

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
1. Podstawy fryzjerstwa
2. Techniki fryzjerskie
3. Wizualizacja wizerunku
4. Organizacja salonu fryzjerskiego
5. Język obcy we fryzjerstwie

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
1. Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
2. Wizualizacja we fryzjerstwie

Praktyki:
minimalny wymiar praktyk: 4 tygodnie/160 godzin – w klasie III

Absolwent zna zagadnienia związane:
– z najnowszymi osiągnięciami fryzjerstwa i stylizacji,
– z dobieraniem kolorystyki: włosów, makijażu, ubioru,
– z organizacją i prowadzeniem pracy zakładu fryzjerskiego.

Absolwent potrafi:
– wykonywać w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,
– korzystać z technik komputerowych w pracy zawodowej,
– wdrażać nowości w technikach fryzjerskich