Kurs dla opiekuna dziecięcego

Instruktor kursu:
Kategoria:
1 200 zł
1 200 zł
Obserwując oczekiwania współczesnych rodziców oraz dostępność nowoczesnych metod wychowawczych stworzyliśmy kurs, który pozwoli na poznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi. Polecamy szczególnie osobom, które chcą podjąć pracę w żłobku, lub jako niania.

Dla kogo

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Program kursu

I Moduł: Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:
• uwarunkowania i etapy rozwoju jednostki w cyklu życia
• osiągnięcia rozwojowe na poszczególnych etapach – wspieranie rozwoju
• adaptacja jako rezultat rozwoju – wybrane zagadnienia.
II Moduł: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:
• neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
• aspekty (poznawczy, psychospołeczny i motoryczny) oraz mechanizmy rozwoju dziecka
• szanse i zagrożenia rozwoju dziecka
• zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.
III Moduł: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:
• diagnozowanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych dziecka
• planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
• opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem
• zaburzenia rozwoju dziecka – specyfika opieki
• kreowanie środowiska rozwoju dziecka
• współpraca z rodzicami i środowiskiem społecznym
• zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – wprowadzanie dziecka w kulturę
• zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne, techniczne.
IV Moduł: Kompetencje opiekuna dziecka:
• odpowiedzialność prawna opiekuna.
• bezpieczeństwo i higiena pracy.
• podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie pierwszej pomocy.
• radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów.
• emisja głosu.
V Moduł: Praktyki zawodowe

Czego się nauczysz

Program szkolenia realizowany będzie w formie wykładów oraz przede wszystkim ćwiczeń lub warsztatów, podczas których wykorzystywane będą różnorodne metody aktywizujące uczestników, m.in. praca w kręgu, dyskusja panelowa, praca w parach, praca w małych grupach, burza mózgów, mini wykład, drzewo decyzyjne, drama, metoda projektu, metaplan, metoda 635, itp.
• zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją
• poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku lub klubie dziecięcym
• obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych
• obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów

Kiedy

Wybierz termin spośród możliwych na stronie z 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku pytań zadzwoń lub napisz!

Zapisz się

Informacje

Ilość osób 1
Czas trwania 28 dni
Długość kursu 280 lekcji
Informacje dodatkowe Uczestnik kursu jest zobowiązany do samodzielnej organizacji praktyk.

Wyślij zapytanie